Close

XV Niedziela zwykła 15.07.2018 r.

XV Niedziela zwykła 15.07.2018 r.

1. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość
pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.
2. Dziś gościmy w naszej Parafii Siostrę Donatę, Felicjankę, która modli się z nami w intencji misji świętych i zbiera ofiary na ten cel.
W kościele składka przeznaczona jest na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie.
3. W poniedziałek, 16 lipca, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wieczorna msza święta za zmarłych wypominanych w ciągu roku.
4. W środę, o 19.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
5. W piątek, 20 lipca, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.
6. “Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Parafianom z ul. Rzecznej od 16 numeru do końca ulicy. W tym tygodniu, proszę Parafian z ul. Dębowej i Zieleni od 1 do 8 numeru.