Close

Ogłoszenie dla pacjentów przychodni we Włosienicy

Ogłoszenie dla pacjentów przychodni we Włosienicy

OGŁOSZENIE DLA PACJENTÓW NZOZ PRZYCHODNIA Z SERCEM w Grojcu i Włosienicy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju kierownictwo „Przychodni z sercem” wprowadza z dniem 16.03.2020r (poniedziałek) do odwołania zmiany w funkcjonowaniu przychodni w Grojcu i Włosienicy, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Pacjentom oraz personelowi naszej przychodni.
1. Rejestracja Pacjentów celem uzyskania porady lekarskiej oraz zapotrzebowania na stale przyjmowane leki odbywa się będzie WYŁĄCZNIE telefonicznie
2. Decyzję o dalszym postępowaniu z Pacjentem podejmie lekarz po konsultacji telefonicznej
3. Wykonywanie planowych badao (laboratoryjne, USG, RTG) zawiesza się do odwołania, w szczególnych przypadkach o wykonaniu pilnych badań zdecyduje lekarz
4. Zawiesza się do odwołania wykonywanie planowych procedur stomatologicznych, w przypadkach ostrych (ból) Pacjenci zostaną zaopatrzeni przez dyżurnego stomatologa.

Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny tylko w UZASADNIONYCH PRZYPADKACH.
NUMER TELEFONU: 733-810-533

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o dobro Pacjentów kierownictwo „Przychodni z sercem” przypomina o podstawowych zasadach ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS- CoV- 2.
1. Ograniczenie przebywania w większych skupiskach ludzkich
2. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej- częste mycie rąk
3. Unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust
4. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania zgiętym łokciem lub chusteczką
5. Zachowanie odległości 1- 1.5 m od osoby z objawami infekcji (kaszel, kichanie, podwyższona temperatura)

ZATROSZCZMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM O NASZYCH SENIORÓW, KTÓRZY SĄ NAJBARDZIEJ NARAŻENI NA POWIKŁANIA!

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
– w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
– masz podwyższoną temperaturę,
– kaszlesz i masz duszności.
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną TEL. 33 843-09-28
LUB
zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
SZPITAL MEGREZ Tychy, ul. Edukacji
Szpital Uniwersytecki w Krakowie.