Suma odpustowa 26.09.2021r.

W dniu 26.09.2021r. o godz. 11:00 odprawiona została Msza św. odpustowa ku czci św. Michała Archanioła, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Płachta. Mszę świętą koncelebrowali oprócz kapłanów pracujących we Włosienicy również księża rodacy.
Suma odpustowa była jednocześnie dziękczynieniem za 25 lat kapłaństwa ks. Kazimierza pochodzącego z naszej parafii i od początku kapłaństwa posługującego w Czechach w diecezji ostrawsko-opawskiej.