Pielgrzymka do Wambierzyc

Trwa trzydniowa pielgrzymka do Wambierzyc. Pozdrawiamy pielgrzymów i życzymy najgłębszych duchowych przeżyć.

Wrocław 16.06.2023r.

Sanktuarium w Krzeszowie i Wambierzyce 17.06.2023r.

Góra św. Anny 18.06.2023r.

Dodaj komentarz