Ogłoszenia parafialne 10.09.2023r.

1.Liturgiczne obchody tygodnia:

a) w środę, 13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

b) w czwartek, 14 września – święto Podwyższenia Krzy­ża Świętego,

c) w piątek, 15 września – wspomnienie Najświętszej Ma­ryi Panny Bolesnej. W tym dniu modlimy się także do Miło­sierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca,

d) w sobotę, 16 września – wspomnienie świętych mę­czenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.

2. W sobotę, 16 września, odbędzie się diecezjalna piel­grzymka rodzin oraz wspólnot Domowego Kościoła do Kal­warii Zebrzydowskiej.

3. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

4. Dziś składamy ofiary na potrzeby gospodarcze naszej parafii. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. Powoli zbliża się uroczystość odpustowa ku czci św. Michała Archanioła. Odbędzie się ona w niedzielę 24 września o godz. 11.00. Sumę odpustową odprawi i kazania wygłosi ks. prałat Władysław Nowobilski, emerytowany proboszcz z parafii Cisiec. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. Poczty sztandarowe, Koła Gospodyń, Róże Różańcowe, Rycerstwo Św. Michała i wszystkie grupy naszej wspólnoty parafialnej. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi przed odpustem, aby go w pełni zyskać.

6. W przyszłą niedzielę, 17 września, obchodzimy Świa­towy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ofiarą (do pu­szek) wspieramy Diecezjalne Radio Anioł Beskidów.

7. Zachęcamy do czytania czasopism religijnych.

8. Dziękujemy za sprzątanie świątyni rodzinom z ul. Głowackiego 1-20. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców ul. Głowackiego 21 – do końca ulicy.

 

 

Dodaj komentarz