Uroczystości odpustowe ku czci św. Michała 24.09.2023r.

Przeżywamy doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Polecamy się opiece i wstawiennictwu naszego św. Patrona. Witamy w naszej parafii ks. Stanisława Wałęgę rodaka i wielkiego dobrodzieja naszego kościoła, który przewodniczył uroczystej sumie odpustowej. Równie serdecznie witamy i pozdrawiamy ks. prałata Władysława Nowobilskiego wieloletniego proboszcza w parafii Cisiec koło Żywca. Dziękujemy za wygłoszone słowo i wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w modlitwie parafialnej dnia dzisiejszego życząc, aby łaska Boża przenikała wszystkie rodziny naszej parafii przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.

 

Dodaj komentarz