Close

Historia parafii

Historia parafii

Włosienica jest starą osadą, której ślady spotykamy już w XII wieku. Parafia tutejsza należy do najstarszych parafii Archidiecezji Krakowskiej, do której należał Oświęcim jako filia. Według informatora Diecezji Bielsko-Żywieckiej parafia we Włosienicy została erygowana w roku 1344. Od tego okresu datuje się pobyt kapłana, najpierw prawdopodobniej w ważnych dla mieszkańców sytuacjach, później już na stałe. Na pewno byli to kapłani z Oświęcimia, gdyż to właśnie tam mieszkał prepozyt i proboszcz oświęcimski, a wieś Włosienica należała do Królestwa Oświęcimskiego.

Sytuacja prawna kościoła we Włosienicy zmieniła się w roku 1470, kiedy to Stanisław i Jan z Brzezia, Łukasz i Zbigniew z Wodzisławia oraz Leonard i Henryk Rusoccy z Barwałdu właściciele dóbr we Włosienicy zapisali i zastrzegli, „by w kościele we Włosienicy odprawiały się nabożeństwa, jak dotychczas bywało” co potwierdził biskup krakowski Jan Lutek z Brzezia. Jednocześnie nałożono obowiązek na proboszcza i prepozyta oświęcimskiego, by wysyłał w każdą niedzielę i każde święto kapłana do Włosienicy by odprawiali tam msze św. i nabożeństwa, oraz by spełniali funkcje duszpasterskie, takie jak chrzty, śluby, pogrzeby i służyli mieszkańcom swoją posługą kapłańską. W tym celu został wydzielony i podarowany Kościołowi Oświęcimskiemu obszar gruntu, by z wypracowanego zysku mógł być utrzymywany i wynagradzany kapłan. Przekazanie gruntu miało również na celu wybudowanie kaplicy i mieszkania dla kapłana, by mógł tu, na miejscu, służyć swoją posługą kapłańską i duszpasterską okolicznym mieszkańcom.

W połowie XV w. Mamy wzmianki, że Włosienica posiadała kościół drewniany pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Z 1539 r. mamy wzmiankę, że kościół posiadał dzwon co świadczy o jego bogactwie.

Od 1712 r. przebywał stale ksiądz przy kościele we Włosienicy. Księgi parafialne zaczęto prowadzić dopiero od 1768 r. Od 1771 r. posiadamy spis księży pracujących w parafii jako ekspozyci, których do 1940 r. do siedemnastu. Budowę obecnego kościoła rozpoczął ks. Michał Ślebarski proboszcz oświęcimski dnia 16 kwietnia 1843 r. Budowę prowadzili Jerzy Bijowski i Julian Appel z Bielska. Kościół został ukończony w 1845 r. Koszty budowy ponosili ks. M. Ślebarski i parafianie. Dnia 24.07.1857 r. za ekspozytury ks. Wawrzyńca Rzeszódko kościół został konsekrowany podczas wizytacji kanonicznej przez ks. biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego z diecezji tarnowskiej do której parafia tutejsza należała do 1879 r.

Parafia na przestrzeni wieków rozwijała się. Pod koniec XVIII wieku w parafii zamieszkuje 1350-1450 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku parafia posiada niecałe 2000 mieszkańców, obecnie doliczyć się można ok. 3000 mieszkańców.

Do końca XVIII wieku we Włosienicy stało około 100 domów. W Monowicach około 170 domów, a na Stawach było 40 domów. Jak wynika ze statystyki ilość domów, Monowice były wsią o połowę większą niż Włosienica a Stawy były o połowę mniejsze niż Włosienica.

Znane jest nazwisko pierwszego kapłana, który na stałe mieszkał we Włosienicy i od którego pobytu posiadamy pierwsze, dokładne zapisy co do mieszkańców. Był to ks. Jan Kanty Lizakiewicz.

Od roku 1776 znamy nazwiska wszystkich, 28 kapłanów administratorów. Ks. Rafał Jończy jest 30. proboszczem we Włosienicy.

Ks. Władysław Bajer – wikariusz, który pracuje w parafii od 2019 roku jest z kolei 10. wikariuszem pracującym w parafii pw. św. Michała Archanioła we Włosienicy.

Obecnie parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej, dekanat osiecki.

Z włosienickiej parafii pochodzi ks. Franciszek Chowaniec (*1934 +2015) pierwszy i wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Krakowskiej. Powołany na tę funkcję przez ks. Karola Kard. Wojtyłę, pełnił ją przez kilkadziesiąt lat (1977-2001). Pochowany został w grobie przy kościele parafialnym we Włosienicy.

 

historię parafii opracowano na podstawie: Parafia Włosienica 1776-2002, Wawrzyniec Migalski, Włosienica 2003